A technológia

A klóradagolás elvét az alábbi színes ábra szemlélteti. Az ejektoron átáramló víz vákuumot hoz létre. Ez a vákuum megnyitja az ejektorházba beépített membrán-visszacsapószelepet. Amikor a szelep kinyit, a vákuum hatás továbbhalad a klórpalackra szerelt vákuumszabályozó felé. A vákuum kinyitja a kengyel klórbevezető biztonsági szelepét is. Mivel a palack nyomás alatt van, a klórgáz áramlása megindul. Keresztülhalad a palackra szerelt szelepen, a vákummszabályozón és annak áramlásmérőjén (rotaméterén) és szabályozó szelepén, a vákuumcsövön, míg végül eljut az ejektorig, ahol elkeveredik a vízzel. Így az ejektor kivezető nyílásán már klóros víz távozik.

A rendszer biztonságát a vákuum biztosítja. Mivel a vákuum nyitja meg a szelepeket, abban az esetben, ha nincs vákuum, a klórgáz áramlása leáll. Ha nincs, vagy gyenge a vízáramlás, ha bárhol megbontásra kerül a rendszer, a vákuumtömörség nem lesz elégséges, a szelepek zárni fognak, a klórgázadagolás megszűnik.A rendszer elemei

Az ADVANCE rendszer klóradagolás céljára kiépített legegyszerűbb alaptípusa két fő szerkezeti elemből áll: a palackra/gyűjtőcsőre/hordóra szerelt vákuumszabályozóból, más néven vákuumreduktorból és a vízbetáplálást szolgáló ejektorból. Szigorú értelemben az ADVANCE rendszernek nem része a klórpalack, vagy a vízvezeték, csak a klórszelep és a vízbetáplálási pont közötti berendezések.

Jellemző kialakítási igény, hogy a klóradagolás szabályozása ne a palacktároló helyiségben történjen, hanem az épületen belül egy arra alkalmasabb helyiségben. Ebből a célból a vákuumszabályozó és az ejektor közötti vákuumcső-szakaszt a kívánt helyen meg kell szakítani és egy távszabályzót kell beépíteni. A távszabályzó kialakítása és funkciója lényegében megegyezik a vákuumreduktor szabályozó szelepével és áramlásmérőjével. Távszabályzó alkalmazása esetén a vákuumszabályzóba nem szükséges sem szabályozó szelepet, sem áramlásmérőt beépíteni. A távszabályzó elosztóként is működhet. Ha az alaplapra több áramlásmérő van felszerelve, akkor több betáplálási pont klóradagolása szabályozható. Kézenfekvő alapszabály, hogy a vákuumreduktor áramlásmérője kapacitásának nagyobbnak kell lenni a távszabályzók áramlásmérői kapacitásának összegével.

Folyamatos klóradagolás kivitelezhető az automatikus átváltó használatával. Palackcsere alkalmával sem lesz klórkimaradás, mert a vákuumal működő átváltó a kiürült palackról a telire vált. Fokozott klórigény esetén az átváltó mindkét oldalán akár több palack is állhat, amelyek gyűjtőcsővel vannak összekötve és a gyűjtőcsövek csatlakoznak az átváltóhoz.

A vákuumtechnológián alapuló működéssel az ADVANCE rendszer fő elemei - a vákuumreduktor, az ejektor, a távszabályzó és az átváltó - kellő rugalmassággal igazodnak bármilyen felhasználási igényhez. Az elemek jól megtervezett kombinációjával már több évtizede biztosítható a hatékony és megbízható klórozás az ivóvíz, az uszodavíz, élelmiszeripari víz, vagy egyéb kórokozó mentes víz előállításához.